[Thông báo] Giờ thi và phòng thi của kỳ thi ngày 03/04/2022

01/04/2022

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP. HCM trân trọng thông báo Tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực sử dụng CNTT cơ bản ngày 03/04/2022.

[Thông báo] Giờ thi và phòng thi của kỳ thi ngày 02/04/2022

31/03/2022

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP. HCM trân trọng thông báo Tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực sử dụng CNTT cơ bản ngày 02/04/2022.

[Thông báo] Giờ thi và phòng thi của kỳ thi ngày 27/03/2022

26/03/2022

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP. HCM trân trọng thông báo Tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực sử dụng CNTT cơ bản ngày 27/03/2022.

[Thông báo] Biểu mẫu Khai báo thông tin đề nghị hoãn thi cấp chứng chỉ UDCNTT tại Trung tâm tin học trường Đại học Sư phạm Tp. HCM

20/03/2022

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo về Biểu mẫu Khai báo thông tin đề nghị hoãn thi cấp chứng chỉ UDCNTT tại Trung tâm tin học trường Đại học Sư phạm Tp. HCM

[Thông báo] Giờ thi và phòng thi của kỳ thi ngày 20/03/2022

17/03/2022

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP. HCM trân trọng thông báo Tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực sử dụng CNTT cơ bản ngày 20/03/2022.

[Thông báo] Đã có chứng chỉ thi kỳ thi ngày 09/01/2022 và 23/01/2022

23/02/2022

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có chứng chỉ thi ngày 09/01/2022 và 23/01/2022..

[Thông báo] Dời kỳ thi ngày 20/02/2022 sang tháng 03/2022

12/02/2022

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP. HCM trân trọng thông báo Dời kỳ thi Đánh giá năng lực sử dụng CNTT cơ bản ngày 20/02/2022 sang tháng 03/2022.

[Thông báo] Giờ thi và phòng thi của kỳ thi ngày 23/01/2022

19/01/2022

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP. HCM trân trọng thông báo Tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực sử dụng CNTT cơ bản ngày 23/01/2022.

[Thông báo] Giờ thi và phòng thi của kỳ thi ngày 09/01/2022

04/01/2022

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP. HCM trân trọng thông báo Tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực sử dụng CNTT cơ bản ngày 09/01/2022.

[Thông báo] Giờ thi và phòng thi của kỳ thi ngày 19/12/2021

17/12/2021

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP. HCM trân trọng thông báo Tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực sử dụng CNTT cơ bản ngày 19/12/2021.