Thông báo lịch nghỉ lễ 30/04 và quốc tế lao động 01/05

01/05/2024

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo lịch nghỉ lễ 30/4 và quốc tế Lao động 1/5.

[Thông báo] Lịch nghỉ lễ giỗ tổ hùng vương

15/04/2024

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo lịch nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương.

[Thông báo] Đã có chứng chỉ thi kỳ thi ngày 15/10/2023

14/11/2023

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có chứng chỉ thi ngày 15/10/2023

[Thông báo] DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT

12/07/2023

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo danh sách đơn vị cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT

[Thông báo] Lịch làm việc phòng ghi danh

21/04/2023

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo về lịch làm việc phòng ghi danh

[Thông báo] Các chương trình tin học triển khai tháng 5 năm 2023

20/04/2023

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo về các chương trình tin học triển khai tháng 5 năm 2023

[Thông báo] Lịch nghỉ lễ tết 01-01-2023

31/12/2022

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo về việc nghỉ lễ tết 01-01-2023

[Thông báo] Lịch làm việc Văn phòng ghi danh

04/10/2021

Trung tâm Tin học - Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng thông báo về việc tạm ngưng hoạt động phòng ghi danh

[Thông báo] Chiêu sinh lớp học trực tuyến và thông tin ưu đãi

15/09/2021

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo chiêu sinh và ưu đãi dành cho học viên

[Thông báo] Tạm ngưng hoạt động phòng ghi danh

15/06/2021

Trung tâm Tin học - Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng thông báo về việc tạm ngưng hoạt động phòng ghi danh