diemthi2020

[Thông báo] Đã có điểm thi của đợt thi ngày 20/03/2022

08/04/2022

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có điểm thi trong mục Tra cứu - Điểm thi.

[Thông báo] Giờ thi và phòng thi của kỳ thi ngày 03/04/2022

01/04/2022

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP. HCM trân trọng thông báo Tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực sử dụng CNTT cơ bản ngày 03/04/2022.

[Thông báo] Giờ thi và phòng thi của kỳ thi ngày 02/04/2022

31/03/2022

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP. HCM trân trọng thông báo Tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực sử dụng CNTT cơ bản ngày 02/04/2022.

[Thông báo] Lịch thi học phần Tin học cơ bản của sinh viên K46 học kì II (năm học 2020-2021) - Đợt 2

29/03/2022

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có lịch thi và danh sách dự thi học phần tin học cơ bản của sinh viên K46 học kì II (2020-2021) - Đợt 2

[Thông báo] Giờ thi và phòng thi của kỳ thi ngày 27/03/2022

26/03/2022

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP. HCM trân trọng thông báo Tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực sử dụng CNTT cơ bản ngày 27/03/2022.

[Thông báo] Lịch thi học phần Tin học cơ bản của sinh viên K47 học kì I (năm học 2021-2022)

24/03/2022

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có lịch thi và danh sách dự thi học phần tin học cơ bản của sinh viên K47 học kì I (2021-2022)

[Thông báo] Biểu mẫu Khai báo thông tin đề nghị hoãn thi cấp chứng chỉ UDCNTT tại Trung tâm tin học trường Đại học Sư phạm Tp. HCM

20/03/2022

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo về Biểu mẫu Khai báo thông tin đề nghị hoãn thi cấp chứng chỉ UDCNTT tại Trung tâm tin học trường Đại học Sư phạm Tp. HCM

[Thông báo] Giờ thi và phòng thi của kỳ thi ngày 20/03/2022

17/03/2022

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP. HCM trân trọng thông báo Tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực sử dụng CNTT cơ bản ngày 20/03/2022.

[Thông báo] Lịch thi học phần Tin học cơ bản của sinh viên K46 học kì II (năm học 2020-2021)

19/03/2022

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có lịch thi và danh sách dự thi học phần tin học cơ bản của sinh viên K46 học kì II (2020-2021)

[Thông báo] Đã có chứng chỉ thi kỳ thi ngày 09/01/2022 và 23/01/2022

23/02/2022

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có chứng chỉ thi ngày 09/01/2022 và 23/01/2022..