Tin học nâng cao

Tác giả: Lê Đức Long (Chủ biên), Nguyễn Văn Điển, Trần Hữu Cường, Trần Xuân Phương Nam, Lê Thị Huyền

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Đại Học Sư Phạm TP Hồ Chí Minh

Giá niêm yết: 140.000

Phân loại: Tin học ứng dụng Tin học nâng cao

ISBN: 978-604-958-873-0

Kích thước: 19 x 26 cm