Tin học cơ bản

Tác giả: Lê Đức Long (Chủ biên), Tạ Quang Thanh, Nguyễn Văn Điển, Lê Thị Huyền, Trần Hữu Cường, Trần Xuân Phương Nam

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Đại Học Sư Phạm TP Hồ Chí Minh

Giá niêm yết: 160.000 VND

Phân loại: Tin học ứng dụng - Tin học cơ bản

ISBN: 978-604-947-884-0

Kích thước: 19.5 x 26 cm