[Thông báo] Tạm ngưng hoạt động phòng ghi danh

Trung tâm Tin học - Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng thông báo như sau:

- Tạm ngưng hoạt động phòng ghi danh từ ngày 16-06-2021 cho đến khi có thông báo mới;

- Mọi chi tiết xin liên hệ qua hotline: 0902.392.549 (cô Nhật Thanh).

Ngày đăng: 15-06-2021, NhanLe.