[Thông báo] Tạm hoãn kì thi THCB của SV K46 - HKII

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo về việc tạm hoãn kì thi Tin học cơ bản dành cho sinh viên K46 học kì II (2020-2021) bắt đầu từ ngày 18-05-2021. Lịch thi sẽ tiếp tục cập nhật trong thời gian tới, nên thường xuyên theo dõi các thông tin trên website.

Trân trọng./.

Ngày đăng: 18-05-2021, NhanLe.