Thông báo lịch nghỉ lễ giỗ tổ hùng vương, chiến thắng 30/04 và quốc tế lao động 01/05

Theo công văn số 113/ĐHSP-TCHC ngày 05/4/2019 v/v nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Chiến thắng 30/4 và quốc tế Lao động 1/5, Trung tâm thông báo lịch nghỉ lễ đến giảng viên, công nhân, sinh viên, học viên đang làm việc và học tại trung tâm như sau:

 - Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương: Nghỉ bù vào ngày 15/04/2019 (thứ Hai);

 - Lễ ngày Chiến thắng 30/04 và Quốc tế lao động 01/05: Nghỉ từ ngày 29/04/2019 (thứ Hai) đến hết ngày 01/05/2019. Thực hiện làm bù vào ngày 04/05/2019 (thứ Bảy).

Trân trọng thông báo.

Ngày đăng: 12-04-2019, NhanLe.