[Thông báo] Lịch nghỉ lễ giỗ tổ hùng vương

Theo Thông báo số 181/TB-ĐHSP ngày 05/4/2024 v/v nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Trung tâm thông báo lịch nghỉ lễ đến giảng viên, công nhân, sinh viên, học viên đang làm việc và học tại trung tâm như sau:

- Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương: Nghỉ 1 ngày 18/04/2024 (thứ năm);

- Hoạt động bình thường trở lại: từ ngày 19/04/2024 (thứ sáu).

Trân trọng./.

Ngày đăng: 15-04-2024, NhanLe.