[Thông báo] Danh sách dự thi kết thúc học phần Tin học cơ bản của sinh viên đợt tháng 9 năm 2022

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo như sau:

  Đã có danh sách dự thi kết thúc học phần Tin học cơ bản của sinh viên đợt thi tháng 9 năm 2022:

   - Giờ tập trung và thi: <Xem chi tiết>.

   - Danh sách sinh viên dự thi đính kèm (PDF):

   + Ngày thi 19-09-2022: <Xem chi tiết>;

   + Ngày thi 20-09-2022: <Xem chi tiết>;   

   + Ngày thi 21-09-2022: <Xem chi tiết>;

   + Ngày thi 22-09-2022: <Xem chi tiết>;

   + Ngày thi 23-09-2022: <Xem chi tiết>;

   + Ngày thi 24-09-2022: <Xem chi tiết>.

   - Giấy tờ khi vào phòng thi, sử dụng một trong các giấy tờ tùy thân sau đây:

        + Chứng minh nhân dân (hoặc thẻ Căn cước công dân).

        + Bằng lái xe.

        + Hộ chiếu.

        + Thẻ sinh viên + Giấy xác nhận là sinh viên của phòng CTCT&HSSV.

Ngày đăng: 18-09-2022, NhanLe.