[Thông báo] Đã có chứng chỉ thi kỳ thi ngày 11/04/2021, 18/04/2021, 09/05/2021

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP. HCM trân trọng thông báo như sau:

- Đã có chứng chỉ kỳ thi ngày 11/04/2021, 18/04/2021 và 09/05/2021;

- Địa điểm nhận chứng chỉ: Phòng ghi danh Trung tâm Tin học Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

  • 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh.
  • Số điện thoại: (028) 38 392 549.

- Thời gian nhận chứng chỉ: 8g30 – 11g30 từ Thứ 2 đến Thứ 7; bắt đầu từ ngày 27/05/2021 đến khi có thông báo mới.

- Giấy tờ cần mang theo để nhận chứng chỉ: CMND (hoặc Căn cước công dân, Hộ chiếu, Giấy phép lái xe).

Lưu ý:

  • Thí sinh đạt yêu cầu tự mình nhận chứng chỉ.
  • Nếu nhận chứng chỉ thay phải có:
  1. Giấy ủy quyền đúng theo Quy định Luật dân sự;
  2. Bản gốc CMND/Căn cước công dân của người đi nhận chứng chỉ.
  • Chứng chỉ chỉ được phát một lần duy nhất.

Ngày đăng: 27/05/2021, Phan Ngan.