[Thông báo] Các chương trình tin học triển khai tháng 5 năm 2023

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo như sau:

KHÓA HỌC TRUNG TÂM TIN HỌC ĐHSP

 

Ngày đăng: 20-04-2023, Nhan Lv.