[Hoạt động] Trung tâm Tin học nhận bằng khen Liên đoàn Lao động TP.HCM

Ngày 15-01-2021 Trung tâm Tin học vinh dự là một trong 7 Công đoàn bộ phận của trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh nhận bằng khen của Liên đoàn Lao động TP.HCM về "thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm học 2019-2020".

Chủ tịch Công đoàn Trung tâm Tin học nhận bằng khen

Ngày đăng: 15-01-2021, NhanLv.