[Thông báo] Danh sách dự thi học phần Tin học cơ bản đợt tháng 7 năm 2023

29/06/2023

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có danh sách dự thi học phần Tin học cơ bản đợt thi tháng 7 năm 2023.

[Thông báo] Phát chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản cho sinh viên K45, K46 và K47

07/02/2023

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo về việc phát chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản cho sinh viên K45, K46 và K47 đã hoàn thành bài thi và đạt kết quả.

THI THỬ TRỰC TUYẾN ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN MIỄN PHÍ

08/12/2022

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo về việc tổ chức thi thử trực tuyến UD CNTT cơ bản miễn phí dành cho sinh viên K48.

[Thông báo] Danh sách dự thi kết thúc học phần Tin học cơ bản của sinh viên đợt tháng 9 năm 2022

18/09/2022

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có danh sách dự thi học phần Tin học cơ bản của sinh viên đợt thi tháng 9 năm 2022.

[Thông báo] Đã có chứng chỉ thi kỳ thi sinh viên K46 HK1 (2020-2021)

05/05/2022

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có chứng chỉ kỳ thi sinh viên K46 HK1 (2020-2021)

[Thông báo] Đã có điểm thi của các đợt thi thi sinh viên K46 HK2, K47 HK1

24/04/2022

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có điểm thi trong mục Tra cứu - Điểm thi.

[Thông báo] Lịch thi học phần Tin học cơ bản của sinh viên K46 học kì II (năm học 2020-2021) - Đợt 2

29/03/2022

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có lịch thi và danh sách dự thi học phần tin học cơ bản của sinh viên K46 học kì II (2020-2021) - Đợt 2

[Thông báo] Lịch thi học phần Tin học cơ bản của sinh viên K47 học kì I (năm học 2021-2022)

24/03/2022

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có lịch thi và danh sách dự thi học phần tin học cơ bản của sinh viên K47 học kì I (2021-2022)

[Thông báo] Lịch thi học phần Tin học cơ bản của sinh viên K46 học kì II (năm học 2020-2021)

19/03/2022

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có lịch thi và danh sách dự thi học phần tin học cơ bản của sinh viên K46 học kì II (2020-2021)

[Thông báo] Lịch thi học phần Tin học cơ bản học kì I sinh viên K47 (năm học 2021-2022)

13/12/2021

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có lịch thi và danh sách dự thi học phần tin học cơ bản của sinh viên K47 học kì I (2021-2022)