[Thông báo] Quyết định về việc ban hành mức thu học phí, lệ phí thi mới đối với các khoá học, chứng chỉ

14/07/2024

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo về việc ban hành mức thu học phí, lệ phí thi mới đối với các khoá học, chứng chỉ.

Thông báo lịch nghỉ lễ 30/04 và quốc tế lao động 01/05

01/05/2024

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo lịch nghỉ lễ 30/4 và quốc tế Lao động 1/5.

[Thông báo] Lịch nghỉ lễ giỗ tổ hùng vương

15/04/2024

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo lịch nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương.

[Thông báo] Đã có chứng chỉ thi kỳ thi ngày 15/10/2023

14/11/2023

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có chứng chỉ thi ngày 15/10/2023

[Thông báo] DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT

12/07/2023

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo danh sách đơn vị cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT

[Thông báo] Lịch làm việc phòng ghi danh

21/04/2023

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo về lịch làm việc phòng ghi danh

[Thông báo] Các chương trình tin học triển khai tháng 5 năm 2023

20/04/2023

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo về các chương trình tin học triển khai tháng 5 năm 2023

[Thông báo] Lịch nghỉ lễ tết 01-01-2023

31/12/2022

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo về việc nghỉ lễ tết 01-01-2023

[Thông báo] Lịch làm việc Văn phòng ghi danh

04/10/2021

Trung tâm Tin học - Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng thông báo về việc tạm ngưng hoạt động phòng ghi danh

[Thông báo] Chiêu sinh lớp học trực tuyến và thông tin ưu đãi

15/09/2021

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo chiêu sinh và ưu đãi dành cho học viên