[Thông báo] Đã có chứng chỉ kỳ thi ngày 22/11/2020

18/12/2020

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có chứng chỉ kì thi ngày 22/11/2020.

diemthi2020

[Thông báo] Đã có điểm thi của đợt thi ngày 13-12-2020

18/12/2020

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có điểm thi trong mục Tra cứu - Điểm thi.

[Thông báo] Đã có chứng chỉ thi kỳ thi ngày 15/11/2020

14/12/2020

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có chứng chỉ kì thi ngày 15/11/2020.

[Thông báo] Giờ thi và phòng thi của kỳ thi ngày 13/12/2020

10/12/2020

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP. HCM trân trọng thông báo Tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực sử dụng CNTT cơ bản ngày 13/12/2020.

diemthi2020

[Thông báo] Đã có điểm thi của đợt thi ngày 29-11-2020

04/12/2020

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có điểm thi trong mục Tra cứu - Điểm thi.

diemthi2020

[Thông báo] Đã có điểm thi của đợt thi ngày 22-11-2020

27/11/2020

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có điểm thi trong mục Tra cứu - Điểm thi.

[Thông báo] Giờ thi và phòng thi của kỳ thi ngày 29/11/2020

25/11/2020

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP. HCM trân trọng thông báo Tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực sử dụng CNTT cơ bản ngày 29/11/2020.

[Thông báo] Đã có chứng chỉ thi kỳ thi ngày 01/11/2020

21/11/2020

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có chứng chỉ kì thi ngày 01/11/2020.

diemthi2020

[Thông báo] Đã có điểm thi của đợt thi ngày 15-11-2020

20/11/2020

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có điểm thi trong mục Tra cứu - Điểm thi.

[Thông báo] Giờ thi và phòng thi của kỳ thi ngày 22/11/2020

17/11/2020

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP. HCM trân trọng thông báo Tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực sử dụng CNTT cơ bản ngày 22/11/2020.