[Thông báo] Giờ thi và phòng thi của kỳ thi ngày 01/11/2020

06/11/2020

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP. HCM trân trọng thông báo Tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực sử dụng CNTT cơ bản ngày 01/11/2020.

[Thông báo] Điều chỉnh lịch cấp phát chứng chỉ kì thi ngày 27/09/2020

27/10/2020

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo điều chỉnh lịch cấp phát chứng chỉ kì thi ngày 27/09/2020

diemthi2020

[Thông báo] Đã có điểm thi của đợt thi ngày 18-10-2020

23/10/2020

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có điểm thi trong mục Tra cứu - Điểm thi.

[Thông báo] Đã có chứng chỉ thi kỳ thi ngày 27/09/2020

19/10/2020

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có chứng chỉ thi ngày 27/09/2020.

diemthi2020

[Thông báo] Đã có điểm thi của đợt thi ngày 11-10-2020

16/10/2020

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có điểm thi trong mục Tra cứu - Điểm thi.

[Thông báo] Giờ thi và phòng thi của kỳ thi ngày 18/10/2020

13/10/2020

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo Tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực sử dụng CNTT cơ bản ngày 18/10/2020.

[Thông báo] Đã có chứng chỉ thi kỳ thi ngày 13/09/2020

07/10/2020

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có chứng chỉ thi ngày 13/09/2020.

[Thông báo] Giờ thi và phòng thi của kỳ thi ngày 11/10/2020

07/10/2020

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo Tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực sử dụng CNTT cơ bản và nâng cao ngày 11/10/2020.

diemthi2020

[Thông báo] Đã có điểm thi của đợt thi ngày 27-09-2020

01/10/2020

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có điểm thi trong mục Tra cứu - Điểm thi.

[Thông báo] Đã có chứng chỉ thi kỳ thi ngày 06/09/2020

29/09/2020

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có chứng chỉ thi các ngày 06/09/2020.