[Hoạt động] Trung tâm Tin học nhận bằng khen Liên đoàn Lao động TP.HCM

20/01/2021

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP. HCM vinh dự được nhận bằng khen của Liên đoàn Lao động TP.HCM.

diemthi2020

[Thông báo] Đã có điểm thi của đợt thi ngày 03 và 10-01-2021

22/01/2021

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có điểm thi trong mục Tra cứu - Điểm thi.

[Thông báo] Giờ thi và phòng thi của kỳ thi ngày 10/01/2021

06/01/2021

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP. HCM trân trọng thông báo Tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực sử dụng CNTT cơ bản ngày 10/01/2021.

diemthi2020

[Thông báo] Đã có điểm thi của đợt thi ngày 27-12-2020

30/12/2020

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có điểm thi trong mục Tra cứu - Điểm thi.

[Thông báo] Đã có chứng chỉ kỳ thi ngày 29/11/2020

24/12/2020

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có chứng chỉ kì thi ngày 29/11/2020.

[Thông báo] Giờ thi và phòng thi của kỳ thi ngày 27/12/2020

23/12/2020

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP. HCM trân trọng thông báo Tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực sử dụng CNTT cơ bản và nâng cao ngày 27/12/2020.

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có lịch thi sinh viên k46 thi Tin học cơ bản học kì I (2020-2021).

11/05/2021

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có lịch thi và danh sách dự thi học phần tin học cơ bản của sinh viên K46 học kì I (2020-2021)

[Thông báo] Đã có chứng chỉ kỳ thi ngày 22/11/2020

18/12/2020

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có chứng chỉ kì thi ngày 22/11/2020.

diemthi2020

[Thông báo] Đã có điểm thi của đợt thi ngày 13-12-2020

18/12/2020

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có điểm thi trong mục Tra cứu - Điểm thi.

[Thông báo] Đã có chứng chỉ thi kỳ thi ngày 15/11/2020

14/12/2020

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có chứng chỉ kì thi ngày 15/11/2020.