diemthi2020

[Thông báo] Đã có điểm thi của đợt thi ngày 12/05/2024

15/05/2024

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có điểm thi trong mục Tra cứu - Điểm thi.

[Thông báo] Chiêu sinh kỳ thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản và nâng cao ngày 28/07/2024

16/05/2024

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo tổ chức kỳ thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản & nâng cao ngày 28/07/2024

[Thông báo] Đã có chứng chỉ thi kỳ thi ngày 14/04/2024

14/05/2024

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có chứng chỉ thi ngày 14/04/2024

[Thông báo] Giờ thi và phòng thi của kỳ thi ngày 12/05/2024

09/05/2024

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP. HCM trân trọng thông báo Tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực sử dụng CNTT cơ bản ngày 12/05/2024.

[Thông báo] Đã có giấy chứng nhận tạm thời kỳ thi UDCNTT CB,NC ngày 14/04/2024

20/04/2024

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã giấy chứng nhận tạm thời kỳ thi UDCNTT CB,NC ngày 14/04/2024

[Thông báo] Ngưng tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi kỳ thi MOS ngày 27-04-2024

26/04/2024

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo ngưng tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi kỳ thi MOS ngày 27-04-2024

[Thông báo] Giờ thi và phòng thi của kỳ thi ngày 14/04/2024

17/04/2024

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP. HCM trân trọng thông báo Tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực sử dụng CNTT cơ bản ngày 14/04/2024.

[Thông báo] Ngưng tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi kỳ thi ngày 14-04-2024

08/04/2024

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo như sau:

- Ngưng nhận hồ sơ dự thi kỳ thi Ứng dụng CNTT cơ bản và nâng cao ngày 14/04/2024;

- Hết ngày 07/04/2024, bộ phận ghi danh sẽ không tiếp nhận hồ sơ và lệ phí dự thi.

*Mọi chi tiết, vui lòng liên hệ:

Phòng ghi danh:

  • Địa chỉ: số 280, đường An Dương Vương, phường 4, quận 5, TP. Hồ Chí Minh.
  • Số điện thoại: (028) 38 392 549.

Trân trọng./.

[Thông báo] Đã có chứng chỉ thi kỳ thi ngày 15/03/2024

05/04/2024

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có chứng chỉ thi ngày 15/03/2024

[Thông báo] Giờ thi và phòng thi của kỳ thi ngày 15/03/2024

12/03/2024

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP. HCM trân trọng thông báo Tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực sử dụng CNTT cơ bản ngày 15/03/2024.