[Thông báo] Giờ thi và phòng thi của kỳ thi ngày 17/09/2023

12/09/2023

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP. HCM trân trọng thông báo Tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực sử dụng CNTT cơ bản ngày 17/09/2023.

[Thông báo] Giờ thi và phòng thi của kỳ thi ngày 27/08/2023

23/08/2023

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP. HCM trân trọng thông báo Tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực sử dụng CNTT cơ bản ngày 27/08/2023.

[Thông báo] Đã có chứng chỉ thi kỳ thi sinh viên tháng 7 năm 2023

23/08/2023

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có chứng chỉ kỳ thi sinh viên tháng 7 năm 2023

diemthi2020

[Thông báo] Đã có điểm thi của đợt thi ngày 05/08 và 06/08/2023

12/08/2023

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có điểm thi trong mục Tra cứu - Điểm thi.

[Thông báo] Giờ thi và phòng thi của kỳ thi ngày 05/08/2023 và 06/08/2023

02/08/2023

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP. HCM trân trọng thông báo Tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực sử dụng CNTT cơ bản ngày 05/08/2023 và 06/08/2023.

[Thông báo] Giờ thi và phòng thi của kỳ thi ngày 03/04/2022

01/04/2022

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP. HCM trân trọng thông báo Tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực sử dụng CNTT cơ bản ngày 03/04/2022.

[Thông báo] Giờ thi và phòng thi của kỳ thi ngày 02/04/2022

31/03/2022

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP. HCM trân trọng thông báo Tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực sử dụng CNTT cơ bản ngày 02/04/2022.

[Thông báo] Giờ thi và phòng thi của kỳ thi ngày 27/03/2022

26/03/2022

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP. HCM trân trọng thông báo Tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực sử dụng CNTT cơ bản ngày 27/03/2022.

[Thông báo] Biểu mẫu Khai báo thông tin đề nghị hoãn thi cấp chứng chỉ UDCNTT tại Trung tâm tin học trường Đại học Sư phạm Tp. HCM

20/03/2022

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo về Biểu mẫu Khai báo thông tin đề nghị hoãn thi cấp chứng chỉ UDCNTT tại Trung tâm tin học trường Đại học Sư phạm Tp. HCM

[Thông báo] Giờ thi và phòng thi của kỳ thi ngày 20/03/2022

17/03/2022

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP. HCM trân trọng thông báo Tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực sử dụng CNTT cơ bản ngày 20/03/2022.