[Thông báo] Tuyển dụng lập trình viên và teamleader

15/10/2018

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo tuyển dụng lập trình viên và Teamleader.

[Thông báo] Tổ chức kỳ thi Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản và nâng cao

15/10/2018

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo về việc tổ chức kì thi Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản & nâng cao lần 1, tháng 10, năm 2018.

[Thông báo] Tuyển dụng nhân viên ghi danh và giáo vụ

10/10/2018

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo tuyển dụng nhân viên ghi danh và giáo vụ.

[Thông báo] Đã có điểm thi ngày 23/09/2018

02/10/2018

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có điểm thi trong mục Tiện ích - Xem điểm thi

[Thông báo] Đã có chứng chỉ đợt thi các ngày 23-24/06/2018 và 12/08/2018

15/10/2018

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo có chứng chỉ của đợt thi các ngày 23,24-06-2018 và 12-08-2018.

[Thông báo] Đã có điểm thi ngày 09/09/2018

15/10/2018

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có điểm thi trong mục Tiện ích - Xem điểm thi

Kỳ thi - Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản và nâng cao ngày 09 tháng 09 năm 2018

13/09/2018

Kỳ thi – Ứng dung công nghệ thông tin cơ bản và nâng cao tổ chức từ ngày 09/09/2018 tại Trung Tâm Tin học trường Đại học Sư phạm TP.HCM.

[Thông báo] Đã có hướng dẫn và quy định dành cho sinh viên

24/11/2018

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có hướng dẫn và quy định sinh viên trong mục Tiện ích - Biểu mẫu

[Thông báo] Tổ chức kỳ thi Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản và nâng cao

15/10/2018

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo về việc tổ chức kỳ thi Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản & nâng cao lần 1, tháng 9, năm 2018.

[Thông báo] Đã có chứng chỉ đợt thi ngày 08/07/2018

15/10/2018

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo có chứng chỉ của đợt thi ngày 08-07-2018.