[Thông báo] Tổ chức kỳ thi Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản

08/11/2018

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo về việc tổ chức kỳ thi Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản lần 2, tháng 11, năm 2018.

[Thông báo] Đã có điểm thi đợt ngày 04-11-2018

08/11/2018

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có điểm thi trong mục Tiện ích - Xem điểm thi.

[Thông báo] Thời khóa biểu khóa 264

07/11/2018

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo lịch khai giảng khóa 264.

[Thông báo] Tổ chức kỳ thi Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản

01/11/2018

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo về việc tổ chức kỳ thi Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản lần 1, tháng 11, năm 2018.

[Thông báo] Đã có chứng chỉ đợt thi ngày 09/09/2018

29/10/2018

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo có chứng chỉ của đợt thi ngày 09-09-2018.

[Thông báo] Đã có điểm thi đợt ngày 21-10-2018

25/10/2018

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có điểm thi trong mục Tiện ích - Xem điểm thi.

[Thông báo] Danh sách sinh viên dự thi kết thúc học phần và cấp chứng chỉ THCB

04/12/2018

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có danh sách sinh viên thi lý thuyết chứng chỉ tin học cơ bản.

[Thông báo] Đã có điểm thi đợt ngày 14-10-2018

23/10/2018

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có điểm thi trong mục Tiện ích - Xem điểm thi.

[Thông báo] Thời khóa biểu khóa 263 - Đợt 2

22/10/2018

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo lịch khai giảng khóa 263 đợt 2.

[Thông báo] Tổ chức kỳ thi Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản

22/10/2018

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo về việc tổ chức kỳ thi Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản lần 3, tháng 10, năm 2018.