[Thông báo] Đã có chứng chỉ đợt thi các ngày 23-24/06/2018 và 12/08/2018

15/10/2018

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo có chứng chỉ của đợt thi các ngày 23,24-06-2018 và 12-08-2018.

[Thông báo] Đã có điểm thi ngày 09/09/2018

15/10/2018

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có điểm thi trong mục Tiện ích - Xem điểm thi

Kỳ thi - Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản và nâng cao ngày 09 tháng 09 năm 2018

13/09/2018

Kỳ thi – Ứng dung công nghệ thông tin cơ bản và nâng cao tổ chức từ ngày 09/09/2018 tại Trung Tâm Tin học trường Đại học Sư phạm TP.HCM.

[Thông báo] Đã có hướng dẫn và quy định dành cho sinh viên

24/11/2018

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có hướng dẫn và quy định sinh viên trong mục Tiện ích - Biểu mẫu

[Thông báo] Tổ chức kỳ thi Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản và nâng cao

15/10/2018

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo về việc tổ chức kỳ thi Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản & nâng cao lần 1, tháng 9, năm 2018.

[Thông báo] Đã có chứng chỉ đợt thi ngày 08/07/2018

15/10/2018

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo có chứng chỉ của đợt thi ngày 08-07-2018.

[Thông báo] Đã Có Giấy Chứng Nhận THCB và Scratch dành cho Kid

15/10/2018

Trung tâm Tin Học Đại học Sư Phạm TP.HCM trân trọng thông báo đã có giấy chứng nhận khóa học THCB và lập trình SCRATCH dành cho trẻ em.

[Thông báo] Đã có điểm thi ngày 19/08/2018

15/10/2018

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có điểm thi trong mục Tiện ích - Xem điểm thi

[Thông báo] Nghỉ lễ quốc khánh 2-9

15/10/2018

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo về việc nghỉ lễ quốc khánh 2 - 9 năm học 2018.

Hội thảo - Tập huấn phát triển năng lực cho Giảng viên Sư phạm chủ chốt

15/10/2018

Hội thảo – Tập huấn “Phát triển năng lực cho Giảng viên sư phạm chủ chốt” của Bộ Giáo dục và Đào tạo do Ban quản lý chương trình ETEP tổ chức từ ngày 22/08/2018 đến ngày 24/08/2018 tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.