[Thông báo] Đã có chứng chỉ các đợt thi đến ngày 09-12-2018

01/03/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo có chứng chỉ của các đợt thi đến ngày 09-12-2018.

[Thông báo] Tổ chức kỳ thi Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản

01/03/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo về việc tổ chức kỳ thi Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản lần 1, tháng 03, năm 2019.

[Thông báo] Hướng dẫn và quy định dành cho sinh viên

15/02/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có hướng dẫn và quy định sinh viên trong mục Tiện ích - Biểu mẫu

[Thông báo] Đã có điểm thi sinh viên k44 học kì I (2018-2019)

14/02/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có điểm thi sinh viên k44 học kì I trong mục Tiện ích - Xem điểm thi.

[Thông báo] Thời khóa biểu khóa 266

11/02/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo lịch khai giảng khóa 266.

[Thông báo] Lịch học môn Tin học cơ bản Sinh viên học kì II (2018 - 2019)

15/02/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo lịch học Tin học cơ bản dành cho sinh viên học kì 2 (2018-2019).

[Thông báo] Đã có điểm thi sinh viên k44 học kì I

14/02/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có điểm thi trong mục Tiện ích - Xem điểm thi.

[Thông báo] Tổ chức kỳ thi Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản

18/01/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo về việc tổ chức kỳ thi Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản lần 2, tháng 01, năm 2019.

[Thông báo] Về việc cấp phát chứng chỉ chậm trễ

15/01/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo về việc cấp phát chứng chỉ chậm trễ.

[Thông báo] Đã có điểm thi 28-12-2018 và 06-01-2019

15/01/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có điểm thi trong mục Tiện ích - Xem điểm thi.