[Thông báo] Đã có điểm thi sinh viên k44 học kì I

14/02/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có điểm thi trong mục Tiện ích - Xem điểm thi.

[Thông báo] Tổ chức kỳ thi Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản

18/01/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo về việc tổ chức kỳ thi Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản lần 2, tháng 01, năm 2019.

[Thông báo] Về việc cấp phát chứng chỉ chậm trễ

15/01/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo về việc cấp phát chứng chỉ chậm trễ.

[Thông báo] Đã có điểm thi 28-12-2018 và 06-01-2019

15/01/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có điểm thi trong mục Tiện ích - Xem điểm thi.

[Thông báo] Tuyển dụng nhân viên ghi danh và giáo vụ

12/02/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo tuyển dụng nhân viên ghi danh và giáo vụ.

[Thông báo] Đã có chứng chỉ các đợt thi đến ngày 11-11-2018

11/01/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo có chứng chỉ của các đợt thi đến ngày 11-11-2018.

[Thông báo] Tổ chức kỳ thi Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản

02/01/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo về việc tổ chức kỳ thi Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản lần 1, tháng 01, năm 2019.

[Thông báo] Đã có điểm thi ngày 23-12-2018

01/01/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có điểm thi trong mục Tiện ích - Xem điểm thi.

[Thông báo] Tổ chức kỳ thi Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản

26/12/2018

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo về việc tổ chức kỳ thi Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản lần 3, tháng 12, năm 2018.

giang sinh

Chúc mừng ngày lễ giáng sinh 2018 và năm mới 2019

11/02/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM chúc mừng ngày lễ giáng sinh 2018 và năm mới 2019.