[Thông báo] Tổ chức kỳ thi Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản

13/03/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo về việc tổ chức kỳ thi Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản lần 2, tháng 03, năm 2019.

Thông báo đăng kí tham gia cuộc thi moswc 2019

10/03/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo về việc đăng kí tham gia cuộc thi MOSWC 2019.

[Thông báo] Đã có chứng chỉ các đợt thi đến ngày 06-01-2019

09/03/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo có chứng chỉ của các đợt thi đến ngày 06-01-2019.

Chúc mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8-3

07/03/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM chúc mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8-3 .

[Thông báo] Đã có chứng chỉ các đợt thi đến ngày 09-12-2018

01/03/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo có chứng chỉ của các đợt thi đến ngày 09-12-2018.

[Thông báo] Tổ chức kỳ thi Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản

01/03/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo về việc tổ chức kỳ thi Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản lần 1, tháng 03, năm 2019.

[Thông báo] Hướng dẫn và quy định dành cho sinh viên

15/02/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có hướng dẫn và quy định sinh viên trong mục Tiện ích - Biểu mẫu

[Thông báo] Đã có điểm thi sinh viên k44 học kì I (2018-2019)

14/02/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có điểm thi sinh viên k44 học kì I trong mục Tiện ích - Xem điểm thi.

[Thông báo] Thời khóa biểu khóa 266

11/02/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo lịch khai giảng khóa 266.

[Thông báo] Lịch học môn Tin học cơ bản Sinh viên học kì II (2018 - 2019)

15/02/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo lịch học Tin học cơ bản dành cho sinh viên học kì 2 (2018-2019).