[Thông báo] Đã có chứng chỉ đợt thi ngày 09-06 và 23-06-2019

14/08/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo có chứng chỉ của các đợt thi ngày 09-06 và 23-06-2019.

[Thông báo] Đã có điểm thi ngày 04-08-2019

08/08/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có điểm thi trong mục Tiện ích - Xem điểm.

[Thông báo] Thời khóa biểu khóa 272 đợt 2

07/08/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo lịch khai giảng khóa 272 đợt 2.

[Thông báo] Giờ thi và phòng thi của kỳ thi ngày 04/08/2019

31/08/2019

Tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực sử dụng CNTT cơ bản và nâng cao ngày 04/08/2019

[Thông báo] Đã có điểm thi ngày 21-07-2019

08/08/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có điểm thi trong mục Tiện ích - Xem điểm.

[Thông báo] Tuyển dụng nhân viên ghi danh

24/07/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo tuyển dụng nhân viên ghi danh.

THẦY CÔ THAM QUAN NGHỈ DƯỠNG PHÚ YÊN (11-15/07/2019)

22/07/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM tổ chức tham quan nghỉ dưỡng cho Cán bộ - Giáo viên - Công nhân viên nhân dịp hè 2019.

[Thông báo] Thời khóa biểu khóa 272 đợt 1

20/07/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo lịch khai giảng khóa 272 đợt 1.

[Thông báo] Giờ thi và phòng thi của các thí sinh dự thi THCB và THNC vào ngày 21/07/2019

25/07/2019

Tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực sử dụng CNTT cơ bản và nâng cao ngày 21/07/2019

[Thông báo] Đã có điểm thi 06 và 07-07-2019

10/07/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có điểm thi trong mục Tiện ích - Xem điểm và danh sách thi.