diemthi2020

[Thông báo] Đã có điểm thi của đợt thi ngày 20/01/2024

25/01/2024

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có điểm thi trong mục Tra cứu - Điểm thi.

[Thông báo] Giờ thi và phòng thi của kỳ thi ngày 20/01/2024

16/01/2024

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP. HCM trân trọng thông báo Tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực sử dụng CNTT cơ bản ngày 20/01/2024.

[Thông báo] Ngưng tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi kỳ thi ngày 20-01-2024

12/01/2024

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo như sau:

- Ngưng nhận hồ sơ dự thi kỳ thi Ứng dụng CNTT cơ bản và nâng cao ngày 20/01/2024;

- Hết ngày 12/01/2024, bộ phận ghi danh sẽ không tiếp nhận hồ sơ và lệ phí dự thi.

*Mọi chi tiết, vui lòng liên hệ:

Phòng ghi danh:

  • Địa chỉ: số 280, đường An Dương Vương, phường 4, quận 5, TP. Hồ Chí Minh.
  • Số điện thoại: (028) 38 392 549.

Trân trọng./.

[Hoạt động] LỄ KÝ KẾT HỢP TÁC GIỮA TRUNG TÂM TIN HỌC – TRƯỜNG ĐHSP TP.HCM VÀ CÔNG TY GOLDEN A, CÔNG TY TECHDEV

03/01/2024

LỄ KÝ KẾT HỢP TÁC GIỮA TRUNG TÂM TIN HỌC – TRƯỜNG ĐHSP TP.HCM VÀ CÔNG TY GOLDEN A, CÔNG TY TECHDEV

diemthi2020

[Thông báo] Đã có điểm thi của đợt thi ngày 17/12/2023

19/12/2023

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có điểm thi trong mục Tra cứu - Điểm thi.

[Thông báo] Đã có chứng chỉ thi kỳ thi ngày 12/11/2023

14/12/2023

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có chứng chỉ thi ngày 12/11/2023

[Thông báo] Đã có chứng chỉ thi kỳ thi ngày 29/10/2023

13/12/2023

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có chứng chỉ thi ngày 29/10/2023

[Thông báo] Giờ thi và phòng thi của kỳ thi ngày 17/12/2023

13/12/2023

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP. HCM trân trọng thông báo Tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực sử dụng CNTT cơ bản ngày 17/12/2023.

[Thông báo] Đã có chứng chỉ kỳ thi tin học quốc tế đợt tháng 8,9 năm 2023

08/12/2023

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có chứng chỉ kỳ thi tin học quốc tế đợt tháng 8, 9 năm 2023.

[Hoạt động] Tổ chức thi chứng chỉ Tin học Quốc tế ngày 03-12-2023

06/12/2023

Trung tâm Tin học trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thi chứng chỉ Tin học Quốc tế ngày 03-12-2023.