[Thông báo] Đã có điểm thi của đợt thi ngày 22-12-2019

27/12/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có điểm thi trong mục Tiện ích - Xem điểm.

Chúc mừng ngày lễ giáng sinh 2019 và chúc mừng năm mới 2020

23/12/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM chúc mừng ngày lễ giáng sinh 2019 và chúc mừng năm mới 2020.

[Thông báo] Giờ thi và phòng thi của kỳ thi ngày 22/12/2019.

23/12/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo Tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực sử dụng CNTT cơ bản ngày 22/12/2019.

[Thông báo] Thời khóa biểu khóa 276 đợt 3

14/12/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo lịch khai giảng khóa 276 đợt 3.

[Thông báo] Đã có điểm thi của đợt thi ngày 08-12-2019

13/12/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có điểm thi trong mục Tiện ích - Xem điểm.

[Thông báo] Điểm thi sinh viên k45 - học kì 1

11/12/2019

Trung tâm tin học - Trường Đại học Sư phạm TP.HCM trân trọng thông báo đã có điểm thi sinh viên k45 học kì 1

[Thông báo] Đã có chứng chỉ thi từ 18-08-2019 đến 03-11-2019

23/12/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo có chứng chỉ các đợt thi từ 18-08-2019 đến 03-11-2019.

[Thông báo] Giờ thi và phòng thi của kỳ thi ngày 08/12/2019

05/12/2019

Tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực sử dụng CNTT cơ bản và nâng cao ngày 08/12/2019

[Thông báo] Đã có điểm thi của đợt thi ngày 24-11-2019

28/11/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo đã có điểm thi trong mục Tiện ích - Xem điểm.

[Thông báo] Thời khóa biểu khóa 276 đợt 2

27/11/2019

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo lịch khai giảng khóa 276 đợt 2.