[Thông báo] Ngưng tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi kỳ thi ngày 12-05-2024

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo như sau:

- Ngưng nhận hồ sơ dự thi kỳ ngày 12/05/2024;

- Hết ngày 06/05/2024, bộ phận ghi danh không tiếp nhận hồ sơ và lệ phí dự thi.

*Mọi chi tiết, vui lòng liên hệ:

Phòng ghi danh:

  • Địa chỉ: số 280, đường An Dương Vương, phường 4, quận 5, TP. Hồ Chí Minh.
  • Số điện thoại: (028) 38 392 549.

Trân trọng./.

Ngày đăng: 06/05/2024, NhanLv.