Ôn tập tin học cơ bản

Tác giả: Lê Đức Long (Chủ biên), Tạ Quang Thanh, Nguyễn Thị Tuyết, Nguyễn Văn Điển, Lê Thị Huyền, Trần Hữu Cường, Trần Xuân Phương Nam

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Đại Học Sư Phạm TP Hồ Chí Minh

Phân loại:Tin học ứng dụng Tin học cơ bản