[5 Buổi] Hướng dẫn biên tập luận văn đại học, cao học với MS Word

1.000.000Đ

 • Cập nhật lúc

 • Chương trình

Lịch khai giảng


Ca học Thời gian Ngày khai giảng Địa điểm
BTLV246
2-4-6 (17h30-20h30)
Dãy H, phòng máy TTTH
BTLVT7CN
T7-CN (08h00-11h00)
Dãy H, phòng máy TTTH

[4 Buổi] SPSS Nâng cao

1.000.000Đ

 • Cập nhật lúc

 • Chương trình

Lịch khai giảng


Ca học Thời gian Ngày khai giảng Địa điểm
NC01.T357
3-5-7 (17h30-20h30)
Online
NC02.T246
2-4-6 (17h30-20h30)
Online

[4 Buổi] SPSS Cơ Bản

800.000Đ

 • Cập nhật lúc

 • Chương trình

Lịch khai giảng


Ca học Thời gian Ngày khai giảng Địa điểm
CB01.T246
2-4-6 (17h30-20h30)
Online
CB02.T357
3-5-7 (17h30-20h30)
Online

[9 BUỔI] Microsoft Excel trọn gói

1.500.000Đ

 • Cập nhật lúc

 • Chương trình

Lịch khai giảng


Ca học Thời gian Ngày khai giảng Địa điểm
E246-T
2-4-6 (17h30-20h30)
dãy H, phòng máy TTTH
E357-C
3-5-7 (13h30-16h30)
Dãy H, phòng máy TTTH
ET7CN-S
T7&CN (08h00-11h00)
Dãy H, phòng máy TTTH

[9 BUỔI] Microsoft Powerpoint trọn gói + Canva

900.000Đ

 • Cập nhật lúc

 • Chương trình

Lịch khai giảng


Ca học Thời gian Ngày khai giảng Địa điểm
P246-S
2-4-6 (08h00-11h00)
dãy H, phòng máy TTTH
P357-C
3-5-7 (13h30-16h30)
dãy H, phòng máy TTTH
PT7CN-S
T7-CN (08h00-11h00)
dãy H, phòng máy TTTH

[9 BUỔI] Microsoft Word trọn gói

1.500.000Đ

 • Cập nhật lúc

 • Chương trình

Lịch khai giảng


Ca học Thời gian Ngày khai giảng Địa điểm
W246-T
2-4-6 (17h30-20h30)
dãy H, phòng máy TTTH
W357-C
3-5-7 (13h30-16h30)
dãy H, phòng máy TTTH
WT7CN-C
T7&CN (13h30-16h30)
dãy H, phòng máy TTTH

[5 BUỔI] Ôn Tập Ứng dụng CNTT nâng cao

600.000Đ

 • Cập nhật lúc

 • Chương trình

Lịch khai giảng


Ca học Thời gian Ngày khai giảng Địa điểm
OTNC-T246
2-4-6 (17h30-20h30)
dãy H, phòng máy TTTH
OTNC-C357
3-5-7 (13h30-16h30)
dãy H, phòng máy TTTH
OTNC-S7CN
T7-CN (08h00-11h00)
dãy H, phòng máy TTTH

[6 BUỔI - MOS] Chứng Chỉ MOS 2016 (WORD)

1.200.000Đ

 • Cập nhật lúc

 • Chương trình

Lịch khai giảng


Ca học Thời gian Ngày khai giảng Địa điểm
W357-S
3-5-7 (08h00-11h00)
Dãy H, phòng máy TTTH

[6 BUỔI - MOS] Chứng chỉ MOS 2016 (EXCEL)

1.200.000Đ

 • Cập nhật lúc

 • Chương trình

Lịch khai giảng


Ca học Thời gian Ngày khai giảng Địa điểm
E246-S
2-4-6 (08h00-11h00)
Dãy H, phòng máy TTTH
E246-C
2-4-6 (13h30-16h30)
Dãy H, phòng máy TTTH
E246-T
2-4-6 (17h30-20h30)
Dãy H, phòng máy TTTH

[6 BUỔI - MOS] Chứng chỉ MOS 2016 (POWERPOINT)

1.200.000Đ

 • Cập nhật lúc

 • Chương trình

Lịch khai giảng


Ca học Thời gian Ngày khai giảng Địa điểm
P7CN-C
T7-CN (13h30-16h30)
Dãy H, phòng máy TTTH