[6 BUỔI] IC3 từng level

1.000.000Đ

 • Cập nhật lúc

 • Chương trình

Lịch khai giảng


Ca học Thời gian Ngày khai giảng Địa điểm
I246-S
2-4-6 (08h00-11h00)
Dãy H, phòng máy TTTH
I246-T
2-4-6 (17h30-20h30)
Dãy H, phòng máy TTTH
I357-S
3-5-7 (08h00-11h00)
Dãy H, phòng máy TTTH
I7CN-S
T7-CN (08h00-11h00)
Dãy H, phòng máy TTTH

[6 BUỔI] Hệ sinh thái Google

1.000.000Đ

 • Cập nhật lúc

 • Chương trình

Lịch khai giảng


Ca học Thời gian Ngày khai giảng Địa điểm
H246-T
2-4-6 (17h30-20h30)
Dãy H, phòng máy TTTH

[5 Buổi] Biên tập luận văn

1.000.000Đ

 • Cập nhật lúc

 • Chương trình

Lịch khai giảng


Ca học Thời gian Ngày khai giảng Địa điểm
BTLV246-S
2-4-6 (08h00-11h00)
Online (Zoom) + Offline (dãy H, phòng máy TTTH)
BTLV246-T
2-4-6 (17h30-20h30)
Online (Zoom) + Offline (dãy H, phòng máy TTTH)
BTLVT7CN-S
T7-CN (08h00-11h00)
Online (Zoom) + Offline (dãy H, phòng máy TTTH)

[4 Buổi] SPSS Nâng cao

1.000.000Đ

 • Cập nhật lúc

 • Chương trình

Lịch khai giảng


Ca học Thời gian Ngày khai giảng Địa điểm
SPSS246-S
2-4-6 (08h00-11h00)
Online (Zoom) + Offline (dãy H, phòng máy TTTH)
SPSS7CN-S
T7-CN (08h00-11h00)
Online (Zoom) + Offline (dãy H, phòng máy TTTH)

[4 Buổi] SPSS Cơ Bản

800.000Đ

 • Cập nhật lúc

 • Chương trình

Lịch khai giảng


Ca học Thời gian Ngày khai giảng Địa điểm
SPSS246-S
2-4-6 (08h00-11h00)
Online (Zoom) + Offline (dãy H, phòng máy TTTH)
SPSS7CN-S
T7-CN (08h00-11h00)
Online (Zoom) + Offline (dãy H, phòng máy TTTH)

[5 BUỔI] Soạn thảo văn bản hành chính

800.000Đ

 • Cập nhật lúc

 • Chương trình

Lớp chuyên đề: Soạn thảo văn bản hành chính – 5 buổi – Học phí 800.000đ

(Đặc biệt: cán bộ, giảng viên, sinh viên của trường Đại học Sư phạm – Học phí 480.000đ)

Lớp chuyên đề ngắn về Ms Word dùng để soạn thảo các loại văn bản hành chính nhà nước như: Tờ trình, Hợp đồng, Thông báo, Công văn, Giấy đề nghị, ...

Lớp do 2 GV phụ trách: 1 GV Tin học + 1 chuyên viên về văn bản hành chính.

Thời gian học: Từ 8g00 đến 11g00, các buổi sáng Thứ bảy và Chủ nhật, ngày 04, 05, 11, 12, 18/5/2024 (05 buổi).

Lịch khai giảng


Ca học Thời gian Ngày khai giảng Địa điểm
WAT7CN-S
T7-CN (08h00-11h00)
Dãy H, phòng máy TTTH
WB-T
2-4-6 (17h30-20h30)
dãy H, phòng máy TTTH
WA-S
2-4-6 (08h00-11h00)
dãy H, phòng máy TTTH

[6 BUỔI - MOS] Chứng Chỉ MOS 2016 (WORD)

1.200.000Đ

 • Cập nhật lúc

 • Chương trình

Lịch khai giảng


Ca học Thời gian Ngày khai giảng Địa điểm
W246-S
2-4-6 (08h00-11h00)
Dãy H, phòng máy TTTH
W246-C
2-4-6 (13h30-16h30)
Dãy H, phòng máy TTTH
W246-T
2-4-6 (17h30-20h30)
Dãy H, phòng máy TTTH
W357-S
3-5-7 (08h00-11h00)
Dãy H, phòng máy TTTH
W357-C
3-5-7 (13h30-16h30)
Dãy H, phòng máy TTTH
W357-T
3-5-7 (17h30-20h30)
Dãy H, phòng máy TTTH
WT7CN-S
T&-CN (08h00-11h00)
Dãy H, phòng máy TTTH
WT7CN-C
T7-CN (13h30-16h30)
Dãy H, phòng máy TTTH

[6 BUỔI - MOS] Chứng chỉ MOS 2016 (EXCEL)

1.200.000Đ

 • Cập nhật lúc

 • Chương trình

Lịch khai giảng


Ca học Thời gian Ngày khai giảng Địa điểm
E246-S
2-4-6 (08h00-11h00)
Dãy H, phòng máy TTTH
E357-C
3-5-7 (13h30-16h30)
Dãy H, phòng máy TTTH
E246-T
2-4-6 (17h30-20h30)
Dãy H, phòng máy TTTH
E357-S
3-5-7 (08h00-11h00)
Dãy H, phòng máy TTTH
E357-C
3-5-7 (13h30-16h30)
Dãy H, phòng máy TTTH
E357-T
3-5-7 (17h30-20h30)
Dãy H, phòng máy TTTH
ET7CN-S
T7-CN (08h00-11h00)
Dãy H, phòng máy TTTH
ET7CN-C
T7-CN (13h30-16h30)
Dãy H, phòng máy TTTH

[6 BUỔI - MOS] Chứng chỉ MOS 2016 (POWERPOINT)

1.200.000Đ

 • Cập nhật lúc

 • Chương trình

Lịch khai giảng


Ca học Thời gian Ngày khai giảng Địa điểm
P246-S
2-4-6 (08h00-11h00)
Dãy H, phòng máy TTTH
P246-C
2-4-6 (13h30-16h30)
Dãy H, phòng máy TTTH
P246-T
2-4-6 (17h30-20h30)
Dãy H, phòng máy TTTH
P357-S
3-5-7 (08h00-11h00)
Dãy H, phòng máy TTTH
P357-C
3-5-7 (13h30-16h30)
Dãy H, phòng máy TTTH
P357-T
3-5-7 (17h30-20h30)
Dãy H, phòng máy TTTH
PT7CN-S
T7-CN (08h00-11h00)
Dãy H, phòng máy TTTH
PT7CN-C
T7-CN (13h30-16h30)
Dãy H, phòng máy TTTH

[9 BUỔI] Ứng Dụng CNTT Nâng Cao

1.000.000Đ

 • Cập nhật lúc

 • Chương trình

Các ưu đãi đang được cập nhật.

Lịch khai giảng


Ca học Thời gian Ngày khai giảng Địa điểm
U246-S
2-4-6 (08h00-11h00)
dãy H, phòng máy TTTH
U246-C
2-4-6 (13h30-16h30)
Dãy H, phòng máy TTTH
U357-S
3-5-7 (08h00-11h00)
Dãy H, phòng máy TTTH
U357-C
3-5-7 (13h30-16h30)
Dãy H, phòng máy TTTH
UT7CN-S
T7-CN (08h00-11h00)
Dãy H, phòng máy TTTH
T7CN-C
T7-CN (13h30-16h30)
Dãy H, phòng máy TTTH